DIY environmental sensing


Popiš svůj nápad na společenskou inovaci:

Jedná se o projekt mobilního zařízení schopného měřit zněčištění ovzduší "za pochodu" - tedy kdekoliv se člověk pohybuje. Výsledky měření takovýmto zařízením mohou pomoci jednak lidem s respiračními problémy, lidem žijícím v silně znečištěných regionech (jako hard data pro občanské iniciativy), jako prevence i jako nástroj uvědomění si příčiny a následku znečištění (eventuálně, a potenciálně, vedoucího ke změně chování).

Jaký společenský problém navržená inovace řeší?

Znečištění ovzduší + jeho neřešení ze strany oficiálních míst.

V čem je Tvé řešení jiné, nové, inovativní? 

Využívá principu tzv. participatory sensing, kdy lidé sami měří, vyhodnocují a sdílejí výsledky, které jsou jednak individuální (lidé měří vlastní expozici a mohou vyhodnocovat vlastní zdravotní rizika) a jednak společensky přínosné (sdílením dat na otevřené platformě by vznikl doplněk k oficiálním měřením, která jsou velmi lokalizovaná a pro většinu lidí tudíž málo přesná.).

Jméno autora: Radka Peterová


Komentáře v burze jedou na Disqus

Generální partner projektu:

ERA Finanční služby kdykoli a kdekoli

Partner:

T-Mobile fond

Inovace pro společnost na sociálních sítích:

Twitter Facebook