Ovčí babičky


Popiš svůj nápad na společenskou inovaci:

Chceme organizovat setkání, na kterých by se potkávali studenti či mladí lidé s lidmi v seniorském věku a aby tak vznikaly vztahy napříč generacemi.

Jaký společenský problém navržená inovace řeší?

Staří lidé v Praze často řeší otázku toho, že nemohou finančně zajistit bydlení a hrozí jim vystěhování (např. po ovdovění, po odchodu do důchodu). To by se ale dalo řešit tím, že by si zajistili spolubydlící. Těmi mohou být právě studenti či mladé rodiny. Mladá mamina ocení občas hlídání a starší paní zase potřebuje nakoupit, doprovodit k lékaři, navíc se nemusí sama doma bát a malé dítě je pro staršího člověka velká radost. Tato forma bydlení může prodloužit pobyt člověka doma před tím něž by musel nastoupit do nějakého domova pro seniory, může delší dobu strávit v domácím prostředí. Mladým svobodným mamimkám může toto pomoci chodit do práce.
Aby se mohli tyto skupiny vzájemně poznat, měla by vzniknout jakási komunita lidí, kteří by se potkávali na různých akcích. Těmi akcemi by bylo společné pletení a háčkování (předávání zkušeností), které by ale směřovalo do veřejného prostoru (guerilla knitting), návštěva divadel aj.
K potkávání by sloužila webová stránka, která by byla speciálně upravena pro usnadnění čtení seniorům (velká písmena, jednoduché ovládání). Dnes mají senioři řadu počítačových kurzů, takže pro ně ovládání počítace už není problém. Zde by byl prostor pro domlouvání akcí, dojmy, fotky atd.
Senioři a seniorky by se o tomto webu dovídali na akcích pro seniory (počítačové kurzy, burzy, přednášky, univerzity třetího věku). Dále by zde byly příběhy lidí, kteří již tuto formu bydlení zkusili a jejich zážitky.

V čem je Tvé řešení jiné, nové, inovativní? 

Aktivní senioři jsou často přehlíženou skupinou, přitom mají stále poměrně dost sil a moře času, který by rádi někomu dali. Přitom ale už mohou mít pohybové problémy a je pro ně obtížné se někam po Praze pohybovat (schody v metru a autobusech, krátké intervaly pro výstup a nástup, snadná kořist pro zloděje atd.). Dále zde existuje skupina mladých lidí, kteří mají rádi babičky a dědečky, a protože už svoje vlastní nemají, rádi poznají nějaké nové.
Chceme upozornit na fakt, že i staří lidé dokážou být otevření novým věcem a mají co nabídnout mladé generaci. Nechceme seniorům naplňovat čas aktivitami pro seniory, ale společně zábavným a kreativním způsobem trávit čas a řešit společné problémy.
Podobné projekty existují v zahraničí.

Jméno autora: Hanka Matoušová


Komentáře v burze jedou na Disqus

Generální partner projektu:

ERA Finanční služby kdykoli a kdekoli

Partner:

T-Mobile fond

Inovace pro společnost na sociálních sítích:

Twitter Facebook