Burza nápadů SI Camp 2013


Online kroužky pro děti s handicapem

datum 18.10.2013
ilustrace

Tento projekt bude zaměřen na velké nemocnice v Čechách a na Moravě. Online kroužky se v první fázi zaměří na děti s handicapem, které jsou v nemocnici a doma bez možnosti rozvíjet se a komunikovat s vrstevníky. Menší skupinky dětí by se scházely pravidelně se svým lektorem ve stejný čas a den přes internet ve virtuální učebně bez potřeby přemisťování. Propojíme tak děti se zdravotním problémem stejné věkové skupiny a zájmů z celé ČR. Vedlejším produktem bude navazování nových přátelství.

Číst celé >


Rozhodni se správně

datum 18.10.2013
ilustrace

Cílem projektu je vytvořit hru pro chytré mobily, tablety a PC. Hra by měla vycházet z témat klientů využívajících služby Linky bezpečí. Hra by měla být postavena na principu rozhodování, kdy probíhající scénář umožni v určitých intervalech zásahem hráče rozhodnout o pokračování příběhu. Hru bude možné doplňovat o nové příběhy a zároveň umožní zpoplatnit bonusový obsah a zajistit dodatečný zdroj příjmů pro Linku bezpečí.

Číst celé >


Zachraň jídlo

datum 18.10.2013
ilustrace

Rádi bychom vyvinuli mobilní aplikaci, která by usnadnila darování potravin potřebným neziskovým organizacím. Aplikace by měla obsahovat síť obchodníků a výrobců, kteří mají jídlo nazbyt např.restaurace a potravinové řetězce, a jídlo nechtějí jentak vyhodit do popelnice. Aplikace by propojila potřebné organizace jako je Klokánek, Armáda Spásy, Romodrom etc. s obchodníky, kteří tak budou konkrétně vědět, komu pomáhají. Aplikace bude obsahovat interaktivní mapu a usnadní tak darování potravin. Obchodník si tam může vybrat organizaci, která je svou polohou co nejblíže.

Číst celé >


DIPLOMKOMAT.cz

datum 18.10.2013
ilustrace

Cílem mého (následně "našeho") projektu je vytvořit platformu, kde by se setkávala nabídka a poptávka prací vznikajících na akademické půdě. V současné době velká část prací končí takzvaně "v šuplíku". Šanci dostat se přímo do praxe má jen naprosté minimum studentských prací. Naší inovací by byl obousměrný on-line veletrh nápadů. Studenti by na webu nabízeli své zamýšlené práce (případně schopnosti a expertízu) a naopak jejich služby poptávali nejrůznější subjekty (zástupci neziskovek, firem, státní správy i přímo občané).

Číst celé >


Těžká taška

datum 13.10.2013
ilustrace

Projekt by měl propojovat seniory s dobrovolníky, kteří jsou schopni jim pomoci s nějakou jednoduchou životní situací (např. s těžkým nákupem). Jednalo by se o geolokační službu, z níž by bylo jasné, kde přibližně se obě strany nacházejí, a která by jim pomohla se navzájem najít...

Číst celé >


FairList s.r.o.

datum 13.10.2013
ilustrace

FairList je internetová stránka zaměřená na trh s jazyky. Smyslem projektu je přinést kvalitním lektorům cizího jazyka novou klientelu a také z efektivnit vzájemnou komunikaci. Studentům usnadňuje vyhledávání jazykových kurzů a dává jim možnost blíže je poznat ještě před jejich samotným započetím.

Číst celé >


Tableto

datum 13.10.2013
ilustrace

Vytvoříme interaktivní knihu pro neslyšící děti s cílem motivovat je ke čtení. Kniha bude fungovat jako aplikace do tabletu. Příběhem o cestování kolem světa si děti projdou pomocí obrázků, videa ve znakovém jazyce, textu a animace. Pohádka bude doplněná o hry v on-line i off-line režimu, které mohou využít rodiče při i učitelé. Tableto se může hodit i jiným dětem, které mají problémy se čtením, jejich sourozencům a kamarádům. A co vy, už jste četli příběh ve znakovém jazyce?

Číst celé >


Mladá Fronta ZÍTRA

datum 11.10.2013
ilustrace

Jednalo by se o jeden výtisk novin používající stejný fond jako Mladá Fronta DNES a celkově by se „tvářil“ úplně stejně. Byl by ale datován nějakým budoucím datem a v titulu by byl nápis Mladá Fronta ZÍTRA. Všechny články v tomto výtisku by byly vymyšlené a referující o dosažení „kýženého stavu“. Jinými slovy, zaměření článků by bylo o úspěšném vyřešení nebo velmi výrazném zlepšení nejrůznějších problémů jenž sužují ČR, případně zahraničí nebo celý svět (v rubrice pro zahraničí).

Číst celé >


Nápadiště

datum 11.10.2013
ilustrace

NÁPADIŠTĚ je VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNOU ONLINE GALERIÍ SPOLEČENSKY PŘÍNOSNÝCH NÁPADŮ, které jsou teprve v plenkách nebo se v jakékoliv fázi zasekly. Zároveň je SÍTÍ JEJICH AUTORŮ, kteří je tu vystavují a LIDÍ, kteří jim mohou jakkoli pomoci. Ptáte se, který naiva zveřejní svůj nehotový nápad? Třeba ten, kterému jde více o jeho realizaci než o autorství, o jeho dokonalost než o nedotaženost. Možná chce poradit jak dál/ stojí o nezaujatý názor, o spolupracovníky/ nemá na nápad čas a jen ho háže v plén...

Číst celé >


Kompot proti hladu

datum 11.10.2013
ilustrace

Kompot proti hladu spojuje město s venkovem, mladé i starší, témata lokální a globální. Jde o fundraising, který propojuje zájemce o domácí produkty a gastro témata, získavají všichni zúčastnění. V ČR zijeme v přebytku, v rozvojových zemích umírají děti na podvýživu. Interaktivní forma aktivity a znalost problematiky zavařování kompotů ve všech sociálních skupinách představí téma pomoci strádajícím dětem v kulisách, které jsou pochopitelné, podílení se na pomoci je hravé a emočně nevydírá.

Číst celé >


Rozhodovací hra pro témata Linky bezpečí

datum 10.10.2013
ilustrace

Cílem projektu je vytvořit hru pro chytré mobily, tablety a PC. Hra by měla vycházet z témat klientů využívajících služby Linky bezpečí. Hra by měla být postavena na principu rozhodování, kdy probíhající scénář umožni v určitých intervalech zásahem hráče rozhodnout o pokračování příběhu. Hru bude možné doplňovat o nové příběhy a zároveň umožní zpoplatnit bonusový obsah a zajistit dodatečný zdroj příjmů pro Linku bezpečí.

Číst celé >


(Školní) portál ohledně Svobody v práci

datum 06.10.2013
ilustrace

[Svoboda v práci je koncept, že každý může dělat co / kdy / kde / jak / s kým ho baví. A stále tomu říkat práce. Koncept je to nový, a tak je tu co zkoumat.]
~~~
Jde o platformu pro školy, která by koncept propagovala a především by sloužila jako podpůrný prostředek při tvorbě bakalářské / diplomové práce. Součástí by byl nějaká “wiki” - repositář např. nahrávek již proběhlých rozhovorů. Platforma by zajišťovala i shromažďování otázek ke konceptu Svobody a jejich následný výzkum v rámci prací.

Číst celé >


Aktivity

datum 03.10.2013
ilustrace

Chci, aby se lidi více bavili. Užili si legraci. Zahráli si něco. Spolu nebo sami, to je jedno. Aby pouze pasivně nepřijímali, ale aktivně se účastnili. Výsledkem mého nápadu je služba, která má obsáhlou databázi her, aktivit a činností. Cílem je nabídnout uživateli aktivity, které může dělat s partnerem namísto sezení u televize, s žáky ve škole, na táboře či s kamarády u vody.

Číst celé >


mini.knihovna.cz

datum 03.10.2013
ilustrace

Jedná se o "přenesení" amerických Little Free Libraries do českého prostředí. Chci zvýšit povědomí o možnosti vyrobit/nechat si vyrobit "knižní budku" a postavit ji na sídlišti/náměstí/zastávce/v parku a na různých dalších místech. Pomocí (nejen) webu chci mimo jiné zprostředkovat komunikaci mezi truhláři a lidmi, kteří si "budku" sami nevyrobí. Chci i mapu "budek" a různé tipy a návody na to, jak budku postavit.

Číst celé >


Young Leaders

datum 26.09.2013
ilustrace

Chci vzdělávat a bavit se s mladými lidmi o tom, co se děje v politice a proč se to děje. Lidé budou moci diskutovat na témata, která jsou důležitá pro budoucnost nás všech jak mezi sebou, tak i s předními představiteli politiky. Pro projekt chci vyvinou podpůrnou aplikaci, která usnadní jeho fungování.

Číst celé >


Zákonomat.cz

datum 24.09.2013
ilustrace

Společenská (a taky webová) platforma pro zákonodárnou iniciativu občanů a zjednodušení elektronické komunikace občana se státem - to je Zákonomat.cz, česká verze lotyšského úspěšného projektu ManaBalss.lv. Na webu budeme sbírat věcné záměry na chybějící zákony, získávat po ně podporu a posílat je do parlamentu. První metou je uzákonění takovéto formy zákonodárné iniciativy.

Číst celé >


Problémy, které jsme řešili na 1. precampu

datum 19.09.2013
ilustrace

S nápadem na řešení společenského problému pomocí webu či aplikace musíte přijít vy sami. Zde se ale můžete podívat, pro jaké problémy jsme designovali řešení na prvním precampu. Třeba Vás některý problém inspiruje ke skvělému řešení, třeba si uvědomíte jiný problém, který chcete řešit.

Číst celé >Generální partner projektu:

ERA Finanční služby kdykoli a kdekoli

Partner:

T-Mobile fond

Inovace pro společnost na sociálních sítích:

Twitter Facebook