Společenské inovace


Co jsou společenské inovace

Společenské inovace nebo také sociální inovace (z angl. originálu social innovation) jsou nové nástroje, myšlenky, instituce nebo způsoby práce, které zlepšují či od základu řeší potřeby společnosti efektivněji než tradiční existující řešení. Pokud mluvíme o sociálních inovacích, nemusí se nutně jednat o nápady nové, za inovace lze považovat také změny či úpravy existujících řešení a postupů.

Společenské inovace pak nabývají podob nových služeb, iniciativ nebo organizací, případně nového přístupu v řešení sociálních potřeb.
Inovace zasahují do různých oborů a oblastí společnosti. Inovace nalezneme na poli vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné politiky, rozhodovací procesů, řízení atd. Přínosem společenských inovací je, že jsou často přenositelné, nebývají vždy nutně vázané výhradně na region, ve kterém vznikly. I když regionální specifika v jejich tvorbě a vzniku hrají velkou roli.

Sociální inovace se mohou šířit i ve formě myšlenek, hodnot, softwaru nebo nástrojů práce, ne všechny inovace musí mít nutně charakter konkrétního produktu nebo služby. Sociální inovace vychází z mnoha zdrojů a mnoha míst, stejně tak mohou mít na mnoho oblastí společnosti vliv. Podnět může vycházet z vědeckého výzkumu, politické vůle, sociálního podnikání nebo například z možností využití nových technologií.

Více o sociálních inovacích, které využívají web nebo mobilní technologie a které vznikly v rámci Social Innovation Campů ve Velké Británii a jinde na světe, si můžete přečíst v naší sekci Novinky – Příklady dobré praxe .Generální partner projektu:

ERA Finanční služby kdykoli a kdekoli

Partner:

T-Mobile fond

Inovace pro společnost na sociálních sítích:

Twitter Facebook